• Tiếng Việt
  • English

Gửi thông tin liên hệ

Liên hệ

Image 1

Verano Beach Hotel

Địa chỉ: Lô DL-F05, Khu đô thị biển An Viên, Phường Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: (+84) 582 465 999 - +84 911 402 007

Email: sales@veranobeachhotel.com.vn

Website: www.veranobeachhotel.com.vn