• Tiếng Việt
  • English

(Tiếng Việt) Dịch vụ

(Tiếng Việt) Dịch vụ

Contact

Image 1

Verano Beach Hotel

Address: Lô DL-F05, Khu đô thị biển An Viên, Phường Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa

Tel: (+84) 582 465 999 - +84 911 402 007

Email: sales@veranobeachhotel.com.vn

Website: www.veranobeachhotel.com.vn